O súťaži Bocuse d’Or

Bocuse d’Or je medzinárodná súťaž kuchárov, otvorená pre všetky krajiny.  Odohráva sa naživo pred verejnosťou a prezentuje najnovšie trendy modernej svetovej kuchyne. Súťaž kladie dôraz na chuť a radosť z ochutnávania. Jej cieľom je zdôrazniť rôznorodosť kulinárskych kultúr. V dnešnej dobe je to profesionálny odrazový mostík pre obchod a odhaľuje najlepších mladých kuchárov sveta.

Súťaž Bocuse d’Or bola vytvorená v roku 1987 legendárnym šéfkuchárom Paulom Bocusom, ktorý mal víziu udalosti, ktorá vyjadrovala prísnosť, know -how, a excelentnosť obchodu. Predstavoval si to v duchu športového podujatia, sviatočného, ​​mladého a moderného. Cieľom bolo spojiť 24 talentovaných kuchárov zo 4 kútov sveta. Súťažiaci majú k dispozícii  5 hodín a 35 minút  na to, aby  prekonali samých seba a pripravili  naživo tie najlepšie jedlá pod dohľadom očí prestížnej poroty, verejnosti a priaznivcov.

Bocuse d’Or sa rýchlo etablovala ako najdôležitejšia medzinárodná súťaž vo varení a odkaz v Haute Cuisine. Stalo sa grálom pre mladých kuchárov, ktorí chcú zažiariť na medzinárodnej scéne a zapôsobiť na svojich starších kolegov. Dnes sa v súťaži stretávajú účastníci zo 67 krajín a z 5 kontinentov,  snažia sa propagovať  gastronómiu ich krajín. Bocuse d’Or  je  viac ako kedykoľvek predtým  udalosťou, ktorá odhaľuje nové talenty a techniky, ale aj kulinárske dedičstvo. Umožňuje teda na celosvetovej gastronomickej scéne presláviť  gastronomickú kultúru  aj menej známych krajín.

 

10 HODNŌT PROPAGOVANÝCH SÚŤAŽOU BOCUSE D’OR

  1. Pracovať ako tím
  2. Reprezentovať vašu krajinu s hrdosťou
  3. Snažiť sa rešpektovať výrobcov a výrobky
  4. Preukázať ducha. Slobodu a predstavivosť
  5. Čo najlepšie využívať vaše vedomosti
  6. Neplytvať, nevyhadzovať
  7. Byť svojím vlastným pánom tvárou v tvár nepriazni osudu
  8. Zostať pokorný vo víťazstve a žiarivý v porážke
  9. Snažiť sa svojím varením slúžiť humanizmu
  10. Odovzdávať svoju vášeň budúcim generáciám.

 

Bocuse d’Or v priebehu svojej histórie ponúkla skvelú príležitosť na pozorovanie  rozmanitosti v kulinárskom dedičstve krajín  a tiež významný vývoj na svetovej gastronomickej scéne. Vďaka svojmu medzinárodnému rozmeru i sa súťaž rýchlo rozšírila do 4 kútov planéty a začala vznikať sieť akadémií  a inštitúcií, ktoré sa  každý rok snažia zvýšiť  laťku a povzbudiť tímy, aby  znova v sebe objavili chuť dosiahnuť najvyššie miesto na stupňoch víťazov.

Generálny partner súťaže
Organizátor súťaže
Partneri súťaže