O nás

V mene generálneho partnera súťaže Bocuse d’Or Slovakia 2021 – spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., aj v mene Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, ako organizátora, Vás pozdravujeme a srdečne vítame na našej web stránke, ktorá  bude sprostredkovávať  informácie súvisiace s najprestížnejšou  svetovou súťažou kuchárov.

 

Je pre nás veľkým potešením, že sa taká významná a prestížna súťaž po 11 rokoch opäť vracia na Slovensko

Ide o najslávnejšiu súťaž kuchárskeho umenia na svete, ktorá sa rozrástla v priebehu  svojej viac ako 30 ročnej existencie na všetky kontinenty a je považovaná za  gastronomického Oscara. Je to kuchárska s zároveň aj mediálna show veľkolepých rozmerov.

Bocuse d’Or, predstavil v Európe a potom aj vo svete druh súťaže, kde súťažiaci pripravujú svoju prácu za daný čas pred najväčšou svetovou porotou kuchárov. V centre pozornsti „živej“ súťaže je samozrejme ochutnávka. Dnes sa súťažnej série Bocuse d’Or zúčastňuje ako 50 krajín. Medializácia súťaže je tiež neporovnateľne vyššia ako v minulosti. Stále vyšší počet novinárov sa akredituje .

Názor organizátorov súťaže možno len zdieľať a podporiť.: „kto zmešká, bude zaostávať“. Pre Slovensko je veľkou príležitosťou a perspektívnym zámerom pre zvýšenie imidžu, ktorý je nástrojom gastronomickej obnovy.

 

Generálny partner súťaže Bocuse d’Or Slovakia 2021

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. vznikla ako dcérska spoločnosť firmy METRO Group – jednej z najväčších obchodných skupín na svete. Prevádzkuje  výlučne veľkoobchodný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho spotrebného tovaru registrovaným podnikateľom, najmä obchodníkom a firmám podnikajúcim v gastronómii.

S viac ako 700 prevádzkami v 30 krajinách je METRO Cash & Carry SR s.r.o. medzinárodným lídrom v samoobslužnom veľkoobchode. Prečo? Pretože sortiment ich  výrobkov a služieb je presne prispôsobený potrebám odborných zákazníkov. Majiteľom hotelov, reštaurácií, dodávateľom a maloobchodníkom s potravinami, ktorí tu nájdu všetko, čo potrebujú na zaručenie svojho úspechu. Naše obchodné značky sa vyznačujú vysokou kvalitou, širokou ponukou sortimentu, a to všetko za najvýhodnejšie ceny.

 

Organizátor súťaže

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov bol založený v roku 1990. Je profesijným  združením  gastronomických odborníkov ale aj propagátorov  a podporovateľov slovenskej gastronómie s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho snahou je í zvyšovanie profesionálnej prestíže kuchárov a cukrárov,  propagovanie slovenskej gastronómie doma i v zahraničí a teda aj j organizovanie gastronomických akcií, súťaží, výstav, seminárov a udržovanie súdržnosti povolaní kuchár a cukrár. 

Súťaž Bocuse d‘ Or je symbol, ktorý,  síce svoj pôvod vo Francúzsku, ale je aj  cestou k nášmu národnému gastronomickému vzostupu. Dôležitý bod, ktorému svet venuje pozornosť. Nastal čas, aby sme  sa do tohto diania zapojili aj my.

 

Realizačný tím Bocuse d’Or Slovakia 

Vojto Artz, prezident SZKC

Jaroslav Židek, prezident súťaže

Zuzana Dúžeková SZKC

Zuzana Mózesová METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Generálny partner súťaže
Organizátor súťaže
Partneri súťaže